Psikoloji Sözlüğü

Psikoloji Sözlüğü terimleri ve kavramlarının açıklamaları

 • Toplulukçuluk, kişinin, içinde bulunduğu grubun (ailesi, çalışma veya aktivite arkadaşları gibi) amaçlarına öncelik vermesi ve kimliğini buna göre tanımlaması. [ Detayları Oku ]
 • Bireycilik, birinin grup amaçlarına değil de kendi kişisel amaçlarına öncelik vermesi ve kendisini grup aidiyetleri yerine kişisel özellikleri bakımından tanı.. [ Detayları Oku ]
 • Psikopati, bireyin duygusal tepkilerini ve sosyal normlara uyumunu zayıflatan bir kişilik özellikleri kümesidir. Psikopatlar diğer insanlarla empati kurmakta .. [ Detayları Oku ]
 • Nörogelişimsel bozukluklar, beynin büyüme ve gelişiminin etkilendiği bir grup durumdur. Bu durum bireyin dilini, duygularını, davranışlarını, kendini kontrol.. [ Detayları Oku ]
 • Psikososyal tedavi, farklı psikoterapi türlerini ve sosyal ve mesleki eğitimleri içerir. Bireylere ve ailelerine destek, eğitim ve rehberlik sağlamayı amaçlar. [ Detayları Oku ]
 • Bellek Bozukluğu, tarihler ve isimler gibi şeyleri hatırlama yeteneğinin azalması ve unutkanlığın artması ile kendini gösteren hafıza bozukluğudur. Hipoglisemi [ Detayları Oku ]
 • Dürtü kontrol bozuklukları, eylemlerinizi veya tepkilerinizi kontrol etmenizi zorlaştıran bir grup davranışsal durumdur. Bu sorunlu davranışlar genellikle…. [ Detayları Oku ]
 • Duygusal Özdenetim olarak da adlandırılan Duygusal Denge, Öz Yönetim alanı altında yer alan bir yetkinliktir. Bireylerin kötü dürtülerini ve sıkıntı verici… [ Detayları Oku ]
 • Zihinsel Gelişim: Olgunlaşma, öğrenme, deneyim gibi etkenlere bağlı olarak zihinsel, bilişsel işlevlerde ve süreçlerde kaydedilen ilerlemeli değişimler. [ Detayları Oku ]
 • Bir nesneyi neyse o şey yapan gereçlerin tümüne, öz denir. Felsefede varlığın aslını kuran temel özellik, bir şeyin bireysel ve gerçek olan kendine özgü biçimi.
 • Duyusal veri, deney ve gözlemle elde edilen veriler
 • “Model” kelimesi oldukça muğlaktır ve bilim insanları ya da filozoflar tarafından kullanılan tek tip bir terminoloji yoktur. Burada model, anlaşılmak istenen bir nesne, davranış ya da sistemin temsili olarak kabul edilmektedir.
 • Varlık, var olan her şey. Felsefede iki tür varlıktan bahsedilir. 1) Gerçek (real) varlıklar, 2) İdeal (düşünsel) varlıklar
 • Bilişsel beceriler beyninizin düşünmek, muhakeme etmek, problem çözmek, dikkat etmek, bilgiyi işlemek ve bir şeyleri hatırlamak için kullandığı, düşünce süreçlerinize ve hafızanızı korumanıza sürekli olarak yardımcı olan işlevlerdir. Bu işlevlerden bazıları sürekli dikkat, işitsel işleme
 • Ayna nöronlar, bir eylemi gerçekleştirdiğimizde ve başka birinin aynı eylemi gerçekleştirdiğine tanık olduğumuzda eşit tepki veren bir tür beyin hücresidir. Beyinde telsiz internet gibi çalışırlar. Dış dünyayla ilişki kuran nöronlardır. Gözlemlediğimiz kişilerin eylem ve davranışlarını
 • Spiritüellik, spiritüelizm kelimesinin kökeni, “nefes-hayatın nefesi” anlamına gelen Latince “spiritus” kelimesinden gelir. Türk Dil Kurumu (TDK) “spiritüel” kavramını “tinsel, maddeyle ilgisi olmayan manevi olan” olarak ifadelendirir. Tinselcilik, evrenin ruhsal temele dayandığını ileri süren öğretilerin genel
 • Benmerkezcillik: Egocentrism 1.) Sadece kendi arzularını, ihtiyaçlarını ve duygularını düşünme, başkalarının ihtiyaçlarına veya haklarına duyarsız olma; olayları sadece kendi bakış açısından görme, başkalarının bakış açısını hesaba katmama. 2.) Piaget’nin bilişsel gelişim modelinde benmerkezillik-işlemsellik öncesi evredeki
 • Sosyal değişim teorisi, sosyal davranışın bir değişim sürecinin sonucu olduğu fikrine dayanan bir kavramdır. Bu teoriye göre, insanlar sosyal ilişkilerinin potansiyel faydalarını ve risklerini tartarlar. Riskler ödüllerden ağır bastığında, ilişkiyi sonlandıracak veya terk edeceklerdir. Bu
 • Kinestetik zeka, bu zeka alanı bedeni kullanma ile ilgilidir. Kinestetik yani bedensel zeka, kişinin el veya vücut hareketi yaparak fiziksel olarak kontrolü işleme yeteneği olarak ifade edilir. Bedensel-kinestetik zekası yüksek çocuklar ince kas hareketleri konusunda
 • Dürtüsel davranış, düşünmeden hareket etme eğilimi; ani, karşı konulmaz, usdışı bir arzuyla veya dürtüyle hareket etme. Temelde küçük çocuklarda ve dürtülere karşı yeterli savunma sistemleri geliştirmemiş olan saplantılı-zorlanımlı veya antisosyal erişkinlerde görülür.
 • Prediktör, tahmin edici, öngörücü, ön gördürücü, belirleyici.
 • IQ Nedir, IQ İngilizce olarak “Intelligence Quotient” anlamına gelen bir kavramın baş harfleridir. IQ, kişinin zeka düzeyini ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. Bir kişinin IQ’su, onun yaşına göre beklenen zeka düzeyini ölçmek için kullanılan bir
 • Adaptif davranış, uyarlanabilir davranışlar, bireyin günlük yaşamın taleplerini karşılamak için sosyal ve pratik yeterliliğini yansıtan öğrenilmiş davranışlardır. Çevrelerinin taleplerini karşılamak için her insan bir dizi beceri öğrenmelidir.
 • Prognoz, Hastanın durumuna ve diğer insanlarda gözlenen seyrine dayalı olarak, hastalığın seyri ve muhtemel sonucu konusunda hekim tarafından yapılan tahmin.
 • Referans kuruntusu – delusion of reference, kişinin yakın çevresindeki insanların, nesnelerin veya olayların, kendisi ile özel, olağandışı ölçüde anlamlı bir ilişkisi olduğuna inanması ile tanımlanan bir kuruntu. Bu, örneğin insanların onun hakkında konuştuğu, dedikodu ettiği,
 • Referans Fikirleri – Ideas of reference, kişinin yakın çevresindeki olayların, nesnelerin, veya kişilerin, kendisiyle doğrudan ilişkiliymiş, özel, olağandışı bir anlamı varmış gibi yorumlanması. Hafif türlerinde kişi özbilinçlidir, yani, başkalarının kendisini fark ettiğini ( otobüste, durakta,