Adaptif Davranış

Adaptif davranış, uyarlanabilir davranışlar, bireyin günlük yaşamın taleplerini karşılamak için sosyal ve pratik yeterliliğini yansıtan öğrenilmiş davranışlardır. Çevrelerinin taleplerini karşılamak için her insan bir dizi beceri öğrenmelidir.