Referans Kuruntusu

Referans kuruntusu – delusion of reference, kişinin yakın çevresindeki insanların, nesnelerin veya olayların, kendisi ile özel, olağandışı ölçüde anlamlı bir ilişkisi olduğuna inanması ile tanımlanan bir kuruntu. Bu, örneğin insanların onun hakkında konuştuğu, dedikodu ettiği, radyo programlarının, televizyondaki filmlerin, haberlerin, veya gazetelerin kendisinden söz ettiği vb. inançlar şeklinde ortaya çıkar. Hasta hemen her olayı (yol işaretlerini, bir reklam afişindeki yazıları, tv spikerlerinin sözlerini, vb. ) ona yönelik gizli bir mesajmış gibi, gizli bir anlamı varmış gibi yorumlar.

Sıklıkla paranoid şizofrenide gözlenen bu kuruntular genellikle olumsuz ve aşağılayıcı bir yapıdadır, ancak içeriğinde görkemlilik özellikleri de bulunabilir.