Model

“Model” kelimesi oldukça muğlaktır ve bilim insanları ya da filozoflar tarafından kullanılan tek tip bir terminoloji yoktur. Burada model, anlaşılmak istenen bir nesne, davranış ya da sistemin temsili olarak kabul edilmektedir.