Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  1. Şahsen Başvuru

Başvuru sahibinin Çıldır Mah. 162. Sok. Zeynep Apt. No:3 Diş Kapı No: 3 Marmaris/MUĞLA adresine kimliği ile gelerek bizzat başvurması. (Not: Zarfın üzerine “6698 Sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.)

  1. Noter Vasıtası ile Tebligat

Başvuru sahibinin Çıldır Mah. 162. Sok. Zeynep Apt. No:3 Diş Kapı No: 3 Marmaris/MUĞLA adresine tebligat göndermesi (Not: Tebligat zarfının üzerine “6698 Sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.)