Bilişsel Beceriler

Bilişsel beceriler beyninizin düşünmek, muhakeme etmek, problem çözmek, dikkat etmek, bilgiyi işlemek ve bir şeyleri hatırlamak için kullandığı, düşünce süreçlerinize ve hafızanızı korumanıza sürekli olarak yardımcı olan işlevlerdir. Bu işlevlerden bazıları sürekli dikkat, işitsel işleme ve kısa süreli hafızayı içerir. Genel performansını artırmak için beyniniz tarafından aynı anda kullanılabilirler. Eş anlamlı olarak bilişsel yetenekler ya da bilişsel kabiliyetler olarak da ifade edilir.