Psikopati

Psikopati, bireyin duygusal tepkilerini ve sosyal normlara uyumunu zayıflatan bir kişilik özellikleri kümesidir. Psikopatlar genellikle diğer insanlarla empati kurmakta zorlanırlar, duygusal soğukluk sergilerler ve sorumluluk hissetmezler. Bu durum, kişinin başkalarının duygusal veya fiziksel iyilik hali üzerinde umursamaz bir tavır sergilemesine neden olabilir.

Psikopati, genellikle antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) ile ilişkilidir. Ancak, her psikopat ASPD’li değildir ve her ASPD’li de psikopat olarak nitelendirilmez. Psikopati genellikle daha geniş bir kişilik özellikleri yelpazesi içinde ele alınan bir kavramdır.

Bir kişinin psikopat olup olmadığını belirlemek için, uzmanlar genellikle belirli değerlendirme araçları ve kriterleri kullanır. Hareketlerin ve kişisel özelliklerin bir kombinasyonunu içeren bu değerlendirmeler, bir bireyin psikopatoloji düzeyini belirlemede yardımcı olabilir.

Psikopati belirtileri arasında yalan söyleme eğilimi, manipülatif davranışlar, düşük empati, suç eğilimi, dürtüsellik, sorumluluk eksikliği ve uzun vadeli ilişkilerde sorunlar bulunabilir. Ancak, bir kişinin psikopat olup olmadığını belirlemek karmaşık bir süreçtir ve profesyonel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyar.