Spiritüellik

Spiritüellik, spiritüelizm kelimesinin kökeni, “nefes-hayatın nefesi” anlamına gelen Latince “spiritus” kelimesinden gelir. Türk Dil Kurumu (TDK) “spiritüel” kavramını “tinsel, maddeyle ilgisi olmayan manevi olan” olarak ifadelendirir. Tinselcilik, evrenin ruhsal temele dayandığını ileri süren öğretilerin genel adıdır. Tinselcilik, insanoğlunun kendisini daha iyi anlayarak, gerçekliğe ulaşabilmesi ve sürekli olarak kendisi ile iletişim halinde bulunmasıdır.

Bazı düşünürlere göre insanın ilâhi bir ruh ile ilişki araması olarak tanımlanan spiritüelizm, bütüncül felsefenin vazgeçilmez boyutlarından biridir. Her insanın spiritüel bir boyutu vardır. Bu nedenle, yaşamı
boyunca karşılanması gereken spiritüel gereksinimler ortaya çıkar.

Spiritüelizmi, Benner “ezoterik olarak Tanrı ile iletişimde, Tanrı’nın yalın çağrısına insanın yanıtı” ; Beck “bir insanın varlığının iç dünyası, kalbi ya da gücü”; Schneiders, “kişinin hayatını izole etmesi ya da sadece kendine dönük olması değil; kişinin bilinçli olarak algılayabileceği en yüksek değerde kendini aşması çabası”; Myers ,”hayatın anlamı ve amacını anlamak için sürekli arayış; yaşam derinliği, evrenin genişliği, doğanın işleyişi için bir takdir; kişisel bir inanç sistemi”; Koenig, McCullough ve Larson (2001), “kişinin yaşam, yaşamın anlamı, kutsal veya üstün saydığı şeylere olan ilişkisine yönelik sorularının cevaplarını anlama konusunda kişisel arayışı”; Kale, “kişinin iç dünyasını bilinen dünyaya ve ötesine bağlayan, bireyin
derinlemesine ve anlamlı biçimde keşfetme gayreti” olarak tanımlar.

“Nefes almak”, “canlı olmak” anlamına gelen spiritüelizm, yaşamı hissetmek ve bireyin ilâhi bir ruh ile ilişki araması dışında, yaşamının amacını oluşturan öğeleri de içerir. Kişinin iç dünyası, iç motivasyonu, iç bütünlüğü, kişinin bilinçli olarak hayatın anlamını arama gayreti, tüm maddi kavramları ve kategorileri aşan enerjinin yaşam döngüsünde karşılıklı bağlılık, bilinen dünya ve ötesi, kişinin kendi benliğiyle, sosyal ve doğal çevresiyle ve insan bilincinin sınırlarını aşan maneviyatla uyumu, büyük resmi görebilme spiritüel
çalışmaların genel kabul görmüş kavramlarını oluşturur.

Kaynak

AİBU SBE DERGİSİ-Gönderim Tarihi: 25.01.2018 Kabul Tarihi: 29.05.2018:Spiritual Marketing Foot Steps In Advertising