Benmerkezcillik

Benmerkezcillik: Egocentrism 1.) Sadece kendi arzularını, ihtiyaçlarını ve duygularını düşünme, başkalarının ihtiyaçlarına veya haklarına duyarsız olma; olayları sadece kendi bakış açısından görme, başkalarının bakış açısını hesaba katmama. 2.) Piaget’nin bilişsel gelişim modelinde benmerkezillik-işlemsellik öncesi evredeki çocukların tipik bir özelliğidir. Bu evredeki bir çocuk çevresindeki olayları ve nesneleri sadece onlarla olan kişisel ilişkisiyle yorumlayıp tanımlayabilir; fiziksel gerçekliği başka bir insanın bakış açısından algılayamaz; başkalarının da şeyleri kendisiyle aynı şekilde gördüğünü, olayların ve nesnelerin başkalarında da kendisiyle aynı duyguları, düşünceleri, davranışları yarattığını düşünür