Öz

Bir nesneyi neyse o şey yapan gereçlerin tümüne, öz denir. Felsefede varlığın aslını kuran temel özellik, bir şeyin bireysel ve gerçek olan kendine özgü biçimi.