Varlık

Varlık, var olan her şey. Felsefede iki tür varlıktan bahsedilir. 1) Gerçek (real) varlıklar, 2) İdeal (düşünsel) varlıklar