Nörogelişimsel Bozukluklar

Nörogelişimsel bozukluklar, beynin büyüme ve gelişiminin etkilendiği bir grup durumdur. Bu durum bireyin dilini, duygularını, davranışlarını, kendini kontrol etmesini, öğrenmesini ve hafızasını etkileyebilir. Gecikmeler veya eksiklikler genellikle çocuk gelişimi sürecinin erken dönemlerinde, çoğu zaman çocuk ilkokula başlamadan önce ortaya çıkar ve bireyin yaşamı boyunca devam edebilir.

Doğası gereği sınırlı olabilir, örneğin sadece konuşmayı veya öğrenmeyi etkileyebilir veya zekayı, öğrenmeyi, iletişimi, sosyal becerileri, davranışı ve günlük işlevleri birlikte etkileyebilir. Nörogelişimsel bozukluklara örnek olarak dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu (OSB), iletişim bozuklukları, zihinsel gelişim bozukluğu, motor bozukluklar ve özgül öğrenme bozuklukları verilebilir. Bu bozuklukların birlikte görülmesi olağandışı değildir.

Çocuğunuzun gelişimiyle ilgili sorularınız veya endişeleriniz hakkında çocuğunuzun sağlık hizmeti sağlayıcısıyla konuşun. Sağlık hizmeti sağlayıcınız, daha fazla değerlendirme gerekip gerekmediğine ve gerekiyorsa bu hizmetler için nereye gideceğinize karar vermenize yardımcı olacaktır.