Prediktör

Prediktör, tahmin edici, öngörücü, ön gördürücü, belirleyici.