Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Toplulukçuluk

Toplulukçuluk, kişinin, içinde bulunduğu grubun (ailesi, çalışma veya aktivite arkadaşları gibi) amaçlarına öncelik vermesi ve kimliğini buna göre tanımlaması.
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Bireycilik

Bireycilik, birinin grup amaçlarına değil de kendi kişisel amaçlarına öncelik vermesi ve kendisini grup aidiyetleri yerine kişisel özellikleri bakımından tanı..
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Psikopati

Psikopati, bireyin duygusal tepkilerini ve sosyal normlara uyumunu zayıflatan bir kişilik özellikleri kümesidir. Psikopatlar diğer insanlarla empati kurmakta ..
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Psikososyal Tedavi

Psikososyal tedavi, farklı psikoterapi türlerini ve sosyal ve mesleki eğitimleri içerir. Bireylere ve ailelerine destek, eğitim ve rehberlik sağlamayı amaçlar.
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Bellek Bozukluğu

Bellek Bozukluğu, tarihler ve isimler gibi şeyleri hatırlama yeteneğinin azalması ve unutkanlığın artması ile kendini gösteren hafıza bozukluğudur. Hipoglisemi
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Duygusal Denge

Duygusal Özdenetim olarak da adlandırılan Duygusal Denge, Öz Yönetim alanı altında yer alan bir yetkinliktir. Bireylerin kötü dürtülerini ve sıkıntı verici…
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Zihinsel Gelişim

Zihinsel Gelişim: Olgunlaşma, öğrenme, deneyim gibi etkenlere bağlı olarak zihinsel, bilişsel işlevlerde ve süreçlerde kaydedilen ilerlemeli değişimler.
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Öz

Bir nesneyi neyse o şey yapan gereçlerin tümüne, öz denir. Felsefede varlığın aslını kuran temel özellik, bir şeyin bireysel ve gerçek olan kendine özgü biçimi.
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Duyusal Veri

Duyusal veri, deney ve gözlemle elde edilen veriler
Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Model

“Model” kelimesi oldukça muğlaktır ve bilim insanları ya da filozoflar tarafından kullanılan tek tip bir terminoloji yoktur. Burada model, anlaşılmak istenen bir nesne, davranış ya da sistemin temsili olarak kabul edilmektedir.