“Gelişimsel Yetersizlik” dendiğinde ne anlamalıyım?

“Gelişimsel Yetersizlik” terimi evrenseldir yani tüm dünyanın kullandığı bir terimdir ve pek çok dezavantajlı durumları kapsar. Örneğin, sağırlık, körlük, otizm, zeka geriliği ve beyin felci (cerebral palsy) gelişimsel engellerdir. Gelişimsel Yetersizlikler aşağıdaki koşulları sağlayan durumlardır:

 • Zihinsel VEYA fiziksel bozukluk veya bunların karışımından kaynaklanır
 • “Gelişim döneminde” kazanılır (22 yaşından önce)
 • Süresiz olarak devam etmesi muhtemeldir (kroniktir)
 • Başlıca yaşam aktivitesinin 3 veya daha fazla alanında önemli sınırlamalara neden olur:
  • Kişisel bakım
  • Öğrenme
  • Hareketlilik
  • Kendini yönetme
  • Bağımsız yaşama kapasitesi
  • Ekonomik kendi kendine yeterlilik
  • Alıcı/ifade edici dil

Ek olarak, önem derecesine göre ayırt edilen iki tür Gelişimsel Yetersizlik vardır:

 • Spesifik Gelişimsel Yetersizlik:  Öncelikle yalnızca tek bir işlevi etkileyen bir yetersizliktir. Bu koşullar genel olarak daha hafiftir ve bunlara sahip çocukların normal eğitim sınıflarına tam olarak dahil edilmesi muhtemeldir. örneğin, spesifik dil bozukluğu, disleksi
 • Yaygın Gelişimsel Yetersizlik: Tüm işlev alanlarını olmasa da çoğunu etkileyen bir eksikliktir. Eğitimsel olarak, bu terim genellikle “otizm” için bir örtmece olarak kullanılır, ancak aynı zamanda sağırlık, körlük ve zeka geriliği gibi durumları da kapsar.

Uzm. Psikolog Bahar Erden

                                                         (Çift-Aile-Çocuk ve Ergen Sorunları)