Atipik Otizm

Atipik otizm, otizmin bazı semptomlarına sahip olan ancak otizm spektrum bozukluğu kriterlerini karşılamak için yeterli olmayan gelişimsel bir bozukluktur. Otizm tipik olarak üç alanı etkiler: Sosyal davranış, sözlü ve sözsüz iletişim, esnek düşünme ve davranış. Atipik otizm teşhisi konan çocuklar otizmin bazı semptomlarını yaşarlar, ancak bu üç kategorinin hepsine birden sahip olmaları gerekmez. Ayrıca, spektrumdaki akranlarına göre daha hafif bilişsel, gelişimsel ve sosyal gecikmelere ve tekrarlayan eylemler ve takıntılar gibi daha az stereotipik otistik davranışlara sahiptirler.

Atipik Otizm Belirtileri

 • Konuşma ve dili anlamada yavaş gelişim
 • Anlamlı dil eksikliği
 • Sözlü ve sözsüz iletişim sorunları
 • Tat, görme, ses, koku ve dokunma duyarlılığı
 • Düzensiz motor gelişimi
 • Bazı alanlarda normal beceri gelişimi ve diğerlerinde gecikmiş gelişim
 • Tekrarlayan davranışlar
 • Uygunsuz sosyal davranış
 • Empati eksikliği
 • Göz temasından kaçınmak
 • Yaşına uygun akran arkadaşlıkları kuramama
 • Konuşmayı sürdürmede zorluk
 • Öğrenme güçlükleri
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Olağandışı beğeniler ve hoşlanmama durumları
 • Trenler, makineler veya hayvanlar gibi belirli konulara aşırı ilgi
 • Sembolik ve taklit oyun eksikliği
 • İlgi çekici bir şeye işaret etmek gibi dikkati paylaşamama
 • Değişiklikleri kabullenmede güçlük.

Otizm genellikle üç yaş civarında veya daha erken teşhis edilirken, atipik otizmli çocuklarda belirtiler çok daha geç ortaya çıkabilir.

Atipik Otizm Teşhisi

Atipik otizm teşhisi zor olabilir, çünkü çocuklar yeteneklerinde büyük farklılıklar gösterebilir, belirtileri genellikle hafiftir ve klasik otizmden daha az yıkıcıdır. Atipik otizm, spektrumdaki diğer çocuklara göre daha gelişmiş iletişim becerilerine ve daha yüksek bilişsel işlevselliğe sahip otistik çocukları tanımlayan yüksek işlevli otizm ile karıştırılmamalıdır.

Atipik Otizm Tedavisi

Çocuğunuza sadece hafif semptomları olan atipik otizm teşhisi konmuş olsa bile, önerilen tedavi otizm spektrum bozukluğuna benzer olacaktır. Spektrum genelinde uygulanan standart tedaviler arasında davranış ve gelişim terapisi, konuşma veya dil terapisinin yanı sıra mesleki ve fiziksel terapiler de yer alır.

Atipik Otizmde Uygulamalı Davranış Terapisi

Olumsuz davranışları değiştirerek olumlu olanlarla güçlendirmeye odaklanan bir davranış terapisi türüdür. Uygulamalı Davranış Terapisi, otizmli çocuklarda sosyal ve iletişim becerileri oluşturmak ve bunları geliştirmek için kullanılır. Otizm için en başarılı müdahalelerden biri olarak kabul edilmektedir.

 • Yüz ifadeleri ve beden dili gibi sosyal ipuçlarını anlamak,
 • Sorulara yanıt vermek ve sohbet başlatmak gibi sosyal becerileri öğrenmek,
 • Yönergeleri ve talimatları takip etmek,
 • Öfke nöbetleri dahil sorunlu davranışların azaltılması,
 • Temel akademik ve ön-akademik becerilerin öğrenilmesi,

gibi bir çocuğun öğrenmesi veya geliştirmesi gereken temel becerileri küçük, somut adımlara ayırır. Daha sonra işlevsellik ve bağımsızlık seviyelerinde daha önemli değişikliklere doğru ilerler. Uygulamalı Davranış Terapisi ödüller, övgüler ve diğer teşvikler şeklinde olumlu pekiştirme kullanır. İstenen bir davranışın ardından özel bir oyuncak veya aktivite gibi bir motive edici geldiğinde, çocuğun eylemi tekrarlama olasılığının daha yüksek olacağı ilkesine dayanır. Zaman içinde bu yöntem otizmli çocuklarda olumlu davranış değişikliklerine yol açar.

Terapi müdahalelerimiz, çocuğun davranış geçmişi, otizm belirtileri, iletişim kalıpları, sosyal yeterlilik ve gelişim aşaması gibi faktörleri içeren kapsamlı değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu hedeflerin her birini çocuğun ustalaşması kolay olacak daha küçük adımlara ayırarak yaparız.