Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Psikopati

Psikopati, bireyin duygusal tepkilerini ve sosyal normlara uyumunu zayıflatan bir kişilik özellikleri kümesidir. Psikopatlar diğer insanlarla empati kurmakta ..