Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV

WISC-4 zeka testi nedir?

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – IV, 1970’lerden beri uygulanan WISC-R zekâ testinin geliştirilmesiyle hazırlanmış, günümüzün gençlerine daha uyumlu, modern bir zekâ testidir. 6–16 yaş 11 ay grubuna uygulanır. Farklı kategorilerdeki 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşur. Kapsamlı ve güvenilir bir testtir. Ülkemizdeki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır. Bireysel olarak uygulanan uluslararası bir testtir. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur. WISC 4; çocuklarda uyum sorunları, okul başarısı, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve bilişsel gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla yapılabilir. Test sonuçları ise skor olarak belirtilmez. Çocukların etiketlenmesini engelleyen bu yaklaşım sayesinde, çocuğun yönelimleri, üstün yetenekli olduğu konular ve zayıf olduğu noktalara odaklanmak mümkündür.

Neden çocuğuma WICS-4 zeka testi yaptırmalıyım?

Wisc-4 Zekâ Testi, çocuğun zeka seviyesini belirlemenin yanı sıra aşağıda bahsedilen tüm yetenekleri öğrenmek, yaşının altında veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.

Test hangi yetenekleri ölçer?

Test dört ana bölümden oluşmaktadır:

  1. Sözel kavrama (5 ayrı alt testten oluşur): Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.
  2. Algısal akıl yürütme (4 ayrı alt testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye-yönetmeye ilişkin işlevlerde kullanılan yetenekleri gerektirir.
  3. Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.
  4. İşlemleme hızı (3 ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

Testin süresi ne kadardır?

Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 2 saat ile 3 saat arasında değişmektedir.

Testi yaptırmaya gelmeden önce dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

WISC-4 zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır. Dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok ve motivasyon anlamında normal bir gününde gelmesi önerilir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.

Test sonucunda rapor verilecek mi?

Test ile alakalı sorularınız için 0530 640 29 70 no lu telefondan Uzman Psikolog Bahar Erden’e ulaşabilirsiniz.