Otizmin Nedenleri ve Risk Faktörleri              

Otizmin Nedenleri

Otizmin nedenleri ve predispozan (zemin hazırlayan) faktörleri büyük ölçüde bilinmemektedir. Önemli bir genetik katkı ve bazı çevresel toksik maddelere maruziyet var gibi görünse de bunun semptomları üretme mekanizması belirsizdir. Annesinde babasında herhangi bir otizm bozukluğu olmayan bireylerde spontan mutasyon dediğimiz sonraki bireylerde oluşabilecek mutasyonlar da onların otizm bozukluğuna yakalanmasına neden olabilir.

Otizmli çocukların ailelerinde dil ve kognitif işlev bozukluklarına sık rastlandığı bulunmuştur.

Çeşitli derecelerde destekleyici kanıtlarla çok sayıda teori önerilmiştir. Birçok teorinin sebeplerden çok sonuçları tanımladığı görülmektedir. Örn., “artan kan serotonin seviyeleri”, “azalmış beyincik boyutu”.

Bazı uzmanlar, farklı yollardan benzer bir sonuca götüren çok sayıda neden ve hazırlayıcı faktör olabileceğini düşünmektedir.

Yapılan çalışmalar otizmli bireylerin beyinlerinin birazcık daha büyük olduğunu ve beyinlerinin çalışıma prensiplerinin normal bireylerden birazcık daha farklı işlediğini, beyinde daha az nöral etkileşim olduğunu göstermektedir.

Yapılmış çalışmaların tamamı aşıların otizme neden olmadığını, normal bireylerle aşılı bireyler arasında otizmin farkı olmadığını göstermiştir.

Otizm oluşumu için risk faktörleri

  • İleri anne baba yaşı
  • Erkek cinsiyet olma (daha sık görülmesi nedeniyle bir risk faktörüdür)
  • Ailede daha önce otizim tanısı almış bir bireyin olması
  • 26 hafta ve altındaki bebeklerin doğumları sonrası
  • Amerikan ulusal sağlık Enstitüsü otizmin bağışıklık sorunlarından kaynaklanan bir durum olabileceği konusunda araştırmalar yapıyor olsa da yeterli kanıta henüz ulaşılamadı.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂