Çift ve İlişki Terapisi

Çift ve İlişki Terapisi

Danışmanlık esnasında çift olarak sizlerle neler yapıyoruz?

 • Umutlarınızı, kaygılarınızı, hayallerinizi açıklamak
 • Birbirinizi daha iyi anlamak
 • Fikir ayrılıkları ile baş etmek
 • İlişkide iletişimi geliştirmek
 • İlişkinin sonu mu? Yoksa hala umut var mı? keşfetmek
 • Evlilikte / ilişkide ahengini geliştirmeye daha yardım edecek şekilde konuşmak
 • Problem çözme stratejileri geliştirmek
 • İhtiyaç ve isteklerinizi belirlemek
 • İlişkinizde veya evliliğinizde nelerin iyi gittiğini bulmak
 • Hayal kırıklıklarından, acı ve öfkeden uzaklaşmak
 • İçsel ve sonradan kazanılmış olan bireysel kaynaklarınızı bulmak
 • Bir çift olarak kaynaklarınızı bulmak
 • İlişkiyi sonlandırmanın yaratabileceği pozitif veya negatif etkileri keşfetmek
 • Kendinizi daha iyi tanımak

Çift Danışmanlığında Amaç:

 • İlişkide yeni ve yapıcı iletişim yollarını birlikte keşfetmek
 • Yıkıcı davranış örüntülerinizi görmek ve bu örüntüleri kırmak
 • Yaşadığınız sorunların daha kötüye gitmesine engel olmak
 • Aradaki güveni, yakınlığı ve pozitif iletişimi yeniden inşa etmek
 • Birbirlerine farklı bakış açıları geliştirmek
 • Çatışma yaşanan konularda yeni ve farklı çözümler üretmek, çözülemeyecek olanlarla baş etme ve kabullenme yolları geliştirmek