Evlilik Öncesi Danışmanlık

Evlilik öncesi danışmanlık, çiftleri evliliğe hazırlamak için yapılan psikoterapi türüdür. Bu danışmanlık hizmetini almaktaki amaç, siz evlilik taahhüdünde bulunmadan önce birçok var olan veya olabilecek meseleler hakkında konuşup sağlıklı bir evlilik birliği kurmaktır. Bunlar;

… Tartışmalar

… İletişim problemleri

… Evleneceğiniz kişinin köken ailesi ile ilgili meseleler

… Finansal meseleler

… Çocuklarla ilgili problemler & meseleler (eğer ilk evliliğiniz değilse)

…Kişilikleriniz, uyum ve uyumsuzluklarınız

…Riskler

…Çiftin birbirinden ve evlilikten beklentileri

…Mesleki ve kişisel hayaller, evlilik birliği içinde bunları nasıl gerçekleştirebileceğiniz

…Köken ailelerle ilişkiler ve evliliğe köken ailelerden getirilenler

…Aile içi sınırlar, kurallar

…Değerler, düşünce ve fikirler

…Gizli kalmış korku ve kaygılar

…Evlilikte roller, görev ve sorumluluklar

…Çocuk sahibi olma

…Karar alma

…Bireysel ve çifte ait alanlar, amaç ve hedefler

…Dile getirilememiş beklentiler

…İletişim becerileri

…Problem çözme becerileri, çatışma ile baş etme becerileri

…Ölçme ve Değerlendirmeler

…Kültürel farklılıklar

…Kişisel özellikler, kişilik testleri