Online Danışmanlık Onam Formu

Online Danışmanlık Onam Formu

Değerli Danışanımız,
Lütfen aşağıdaki sizin ve bizim hak ve sorumluluklarımız ile ilgili bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bilgiler size daha iyi hizmet verebilmemiz ve online danışmanlık sürecinin daha etkin ilerleyebilmesi için oldukça önemlidir.

 1. Yüz yüze görüşmenin kısıtlandığı ya da uygun olmadığı durumlarda psikolojik sağlık açısından etkililiği kanıtlanmış bir uygulama olarak online psikolojik danışmanlık/ terapi uzun yıllardır tüm dünyada kullanılmaktadır.
 2. Çalışmamızın başarısı danışanın danışmanı ile işbirliği yapması ve açık iletişim kurmasına bağlıdır.
 3. Seans sırasında konuşulanlar siz izin vermediğiniz sürece, servis sağlayıcılardan kaynaklanabilecek sorunlar dışında sizinle danışmanınız arasında kalacaktır. Ancak istismar, intihar riski, siz veya yakınlarınızın zarar görmesi gibi durumlarda sizinle ilgili bilgileri izniniz olmadan mesleki etik ilkeleri ve yasalar doğrultusunda ve zorunluluk doğduğunda sadece yetkili mercilerle ve mahkemelerle paylaşabiliriz.
 4. Seanslar 50 dakika sürer. Görüşme süresi iki tarafça gerekli görüldüğü takdirde 50 dakikayı aşabilir ya da daha kısa sürebilir.
 5. Danışmanınıza; psikolojik danışma süreciniz, kendi yaşantınız vb. ile ilgili veya danışmanınızın eğitimi ve yeterliliği hakkında da sorular sorabilirsiniz.
 6. Her seans ücretlendirilir.
 7. Kurumumuzda yapılan testlerin süresi ve ücreti, testin niteliğine göre değişmektedir. Danışan bu konuda açık bir şekilde bilgilendirilmelidir.
 8. Uzmanımız, elinde olmayan nedenlerle seansa geç gelebilir, bu durumda görüşme sürenizi uzatarak 50 dakikayı tamamlar. Seansa siz geç geldiğinizde danışmanınız görüşme süresine ekleme yapmaz, seans normal zamanında biter.
 9. Seansınız bir gün öncesinden teyit edilir. Seansa gelemeyeceğiniz durumunda, seans saatinden en az 24 saat öncesine kadar seansınızı ücretsiz iptal etme hakkına sahipsiniz. 24 saat öncesine kadar iptal edilmeyen seansların ücretini ödemeniz gerekmektedir. Seansa gelememekle ilgili haklı bir sebep varsa ve bu belgelendirildiğinde danışandan ücret talep edilmez.
 10. Seans süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odaya açılan kapının kapalı olacağından emin olun, seanstan önce alkol veya ilaç kullanmayın. Bu durumların sağlanmasından siz sorumlusunuz.
 11. Gerekli gördüğü takdirde uzmanımız durumunuzu değerlendirmek için bir psikiyatri uzmanı ile görüşmenizi önerebilir.
 12. Görüşmelerin dijital ortamda kayıt altına alınmayacağını, danışan mahremiyetini kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde korunacağını taahhüt eden bilgilendirilmiş onam formunu onaylamanız durumunda siz de psikolojik danışmanın mahremiyetini, önceden anlaşma yapılmadığı takdirde sizin dışınızdaki bir kişinin oturumu herhangi bir araçla dinlemeyeceğini, görüşmeleri herhangi bir araçla kayıt altına almadığını kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında koruduğunuzu taahhüt etmiş olursunuz.
 13. Online terapiye dâhil olmak, yukarıdaki koşulların ve oturumların herhangi bir bölümünü kaydetmeme veya başkalarının önceden anlaşma yapmadan oturumu dinlemesine (telefon veya başka bir cihaz veya araçla) izin vermeme koşullarının kabulü olarak anlaşılacaktır.
 14. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde Başvuru Formu’nda
  doldurmuş olduğunuz “Başvuru Nedeni” başlıklı alanın özel nitelikli veri kapsamına
  girmesi sebebiyle merkezimiz tarafınca korunmaktadır.
 15. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili
  kişisel verilerimin işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak
  üzere kullanılması ve paylaşılması, gereken süre zarfında saklanması konularında
  tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve belirtilen konular yönünden hiçbir baskı ve
  tehdit altında kalmadan özgür irademle açık rızamın bulunduğunu; işbu Aydınlatma
  Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.
 16. Online görüşmeyi kabul ediyorum. Ayrıca yukarıda yazılı olan ilkeleri okudum
  ve onaylıyorum. Tarih…..
  *18 yaşından küçüklerin velisi tarafından imzalanmalıdır.
  Ad-Soyad: ……………………………………… T.C. Kimlik No:………………………………….Tarih:………………… İmza: ………… e-posta adresiniz:………………………………………..
  Yukarıda yer alan bilgileri doldurup …………………………. e-posta hesabına
  göndermeniz durumunda hizmet aldığınız psikolojik danışmanımızla görüşmelerinizi
  ulusal tedbirler süresince online olarak sürdürmeyi ve işbu metinde yer alan bütün
  bilgileri/sorumluluklarınızı kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.