Fotoğraf yok
Psikoloji Sözlüğü

Duyusal Veri

Duyusal veri, deney ve gözlemle elde edilen veriler