Şizmogenez

Şizmogenez

İç ve dış çatışmaların gelişimini, sürdürülmesini ve hızlanmasını anlamak için bir modeldir. Çatışmalar karşıt veya çatışan dürtüler ve/veya çatışan gerçeklik görüşleri olarak tanımlanır. (Bateson 1953; Lovern 1994)

Dış Çatışmalar

 • İki veya daha fazla kişi arasındaki anlaşmazlıklardır.
 • Asıl anlaşmazlık, birincil çatışma olarak adlandırılır.
 • Birincil çatışma hızlı bir şekilde çözülmezse, “savaş hatları” çizilmeye ve çeteler veya gruplar oluşturulmaya yönelik bir eğilim olacaktır – çünkü bireyler meselenin kabul ettikleri tarafına katılmayı, desteklemeyi ve savunmayı seçerler.
 • Birincil çatışmanın bir tarafının gündemini ilerletmeye yönelik herhangi bir baskı, tehdit edici olarak algılanacak ve diğer taraftan daha da büyük bir tepkisel baskıyla sonuçlanacaktır.
 • Başka bir deyişle, “A tarafı” “B tarafını” iterse, “B tarafı” daha da sert bir şekilde geri itecektir. “A Tarafı” daha sonra aynı şekilde yanıt verecektir. Bölünme hızlandıkça, çatışma yoğunlaşır.
 • Bu, şunlara hizmet eder: 1) karşıt gruplar arasındaki ideolojik mesafeyi artırmaya, 2) her grubun konumunu sağlamlaştırmaya ve 3) gruplar arası tehdidi, savunuculuğu ve düşmanlığı şiddetlendirmeye.
 • Çatışmanın her iki tarafı arasındaki boşluk bu nedenle genişler ve bölünme büyür.
 • Dolayısıyla, artan ayrılık, artan tehdide yol açar – bu da artan düşmanlık ve misillemeye yol açar – bu da kişiler arası ve/veya gruplar arası işlev bozukluğunun artmasına yol açar – kaçınılmaz olarak daha da fazla bölünmeye ve çatışmanın yoğunlaşmasına yol açar.
 • Böylece başlangıçta küçük olan anlaşmazlıklar, büyük çatışmalara dönüşebilir.

Bölücü Çatışmalara Müdahale

Aşağıdaki adımlar çatışma çözümünü garanti etmese de, çatışmayı çözmeyi çok daha olası hale getirmeyi amaçlamaktadır. Lütfen bu adımların sırayla gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın.

1-Birincisi, etkili müdahale ateşkes gerektirir. Çatışmanın karşıt tarafları arasındaki hızlanan mesafesi durdurulmalıdır. Başka bir deyişle, her şeyden önce, çatışma daha kötüye gitmeden önlemek gerekir.

2-Bir köprü oluşturmak, iki karşıt taraf arasında herhangi bir ortak zemin veya hedef bulmak gerekir. (Örneğin: mücadeleyi bitirme arzusu). Bu adımda acele edilmemesi ve oyalanması önerilir. Daha sonraki ilerleme için yapısal bir güç sağladığından, mümkün olduğu kadar çok ortak nokta bulunmalıdır.

3-Sonra, her iki tarafın konumu için empati geliştirmek gerekir. (Örneğin: her bir tarafın karşılaştığı zorluklar). İnsanlar karşıt pozisyonu gerçekte olduğundan daha iyi anladıklarını varsayma eğilimindedir.

4- Sorumluluğu teşvik etmek önemlidir. Her iki tarafın da soruna kendi kişisel katkılarını ‘sahiplenmesini’ ve ifade etmesini sağlamaktır. (Örneğin: sabırsızlık, kasıtlı test etme davranışı). “Soruna nasıl katkıda bulundunuz?” “Çatışmayı nasıl daha da kötüleştirdiniz?”

5-En önemlisi, birincil çatışmaya/çatışmalara geri dönülmelidir, böylece: 1) orijinal savunma bölünmesine duyulan ihtiyaç için karşılıklı bir anlayış geliştirilir ve 2) etiyolojik çatışmanın/çatışmaların yol açtığı çatışmalar işlenir. (Örn., saygısızlık hissetmek.)

Travma Çatışma Modeli

Çatışma aslında travmadan doğar. Belirtiyi değil nedeni tedavi etmek gerekir.

 • Dayanılmaz travma dayanılmaz çatışmalar yaratır (“çatışmalar” burada işlevsel olarak şu şekilde tanımlanır: karşıt dürtüler ve/veya karşıt gerçeklik görüşleri).
 • Bu çatışmalara karşı doğal olarak Disosiyasyon ve karakter patolojisi yoluyla savunulur. (sadece savunma ve koruma için).
 • Bu tür çatışma savunmaları, nihayetinde sorunlu davranış ve inançlara yol açacaktır.
 • Hepsi birincil çatışmalardan uzaklaşmak ve dikkati dağıtmak için tasarlanmış psikolojik stratejilerdir.
 • Acil güvenlik ve stabilizasyon dışındaki nedenlerle sorunlu inançlar/davranışlar düzeyinde müdahale etmek, birincil etiyolojik çatışmalara müdahale edilmediği için büyük ölçüde yararsız kabul edilir.
 • Bu görüşe göre, tedavi odağı travma kaynaklı çatışmalar olarak kabul edilir.
 • Birincil çatışmaları daha doğrudan ele alıp çözerek, ikincil disosiyasyon, karakter patolojisi ve/veya sorunlu inanç ve davranışların savunmacı olarak gereksiz kılındığı düşünülmektedir.
 • Tüm sorunlu davranışlar, disosiyasyonlar, karakter patolojileri travmadan kaynaklanır.
 • %99,9 çatışma gereksizdir.

Çatışmaları Dağıtmak İçin 3 Temel Kural

1- Çatışmayı beslemeyin

2- Çatışmayı kişisel algılamayın. (onlarla ilgili, sizinle ilgili değil.)

3- Karşınızdakini değiştirmeye çalışmayın.