Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir. İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla;

 • Depresyon
 • Hipokondriasis (Hastalık hastalığı)
 • Histeri (Konversiyon)
 • Psikotik sapma
 • Kadınlık-erkeklik (cinsel tercih ve eğilimler)
 • Paranoya (Şüphecilik)
 • Psikasteni (Saplantı-Takıntı)
 • Şizofreni
 • Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi)
 • Sosyal içe dönüklük (çekingenlik)

tanılarını koymakta kullanılır.

Bu hastalık tanıları dışında MMPI testi ile bireylerin aile problemleri, öfke ve kaygı sorunları, işle ilgili sorunlar, insanlar arası iletişimde yaşanan sorunlar, özgüven, anti sosyal özellikler ve sağlıkla ilgili endişeler düşünce tarzı gibi hastalık dışındaki psikolojik özellikleri de değerlendirilebilmektedir.

Bu test 16 yaşından büyük herkese uygulanabilir.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Kişinin nasıl biri olduğunu da belirleyebilmekte, normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.

Sıklıkla şu alanlarda da kullanılır:

 1. Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
 2. Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler
 3. Nükleer santral personeli
 4. İtfaiye personeli
 5. Hava yolları personeli ve pilotlar, hava trafik kontrolleri
 6. Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları
 7. Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler
 8. Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme
 9. Bilimsel araştırmalarda
 10. Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel bir testtir.