Benton Görsel Bellek Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Benton görsel bellek testi, 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Bu test; kişinin odaklanmasını, dikkatini ve hafızasının ne durumda olduğunu ortaya çıkarmaya yaramaktadır. Kişinin gördüklerini hangi belleğe kaydetmiş olduğunu ve ne kadar sürede hatırlayabildiğini saptamak için kullanılan benton testi güvenirliliği ve geçerliliği olan bir testtir.