Bender-Gestalt Görsel Motor Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Testi

Testin Kısa Tanıtımı

Bender-Gestalt görsel motor testi, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Ölçek Türü

Performans testidir.  Grup olarak uygulamaya müsaittir ve 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Testin Uygulanışı

A, giriş deseni olarak kullanılır. Sonra 1-8’e kadar olan desenler peşpeşe verilir. Testi alan kişinin, üzerine desenleri çizebileceği kâğıtlar düz, beyaz ve çizgisiz olmalıdır. Bir kâğıt yeterlidir. Fakat daha düşük zekâ düzeyine sahip veya duyusal yönden huzursuz kişiler için birden fazlası gerekebilir.

Testin Materyalleri

9 kart, 1 ya da 2 boş kâğıt, kurşun kalem ve silgi.