Beier Çocuk ve Yetişkinler için Cümle Tamamlama Testi

Beier Çocuk ve Yetişkinler için Cümle Tamamlama Testi

Beier çocuk ve yetişkinler için cümle tamamlama testi, Yansıtma tekniklerinden olan bu test grup halinde veya bireysel olarak uygulanabilir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlar tespit edilmektedir. Çocuklara mahsus takım (Form A) 8 ila 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanabilir. Yetişkinler için hazırlanmış takımı (Form B) ise genel olarak 13 ve daha yukarı yaşlara uygulanır. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.