Beck Depresyon Ölçeği

Beck Depresyon Ölçeği

Beck depresyon ölçeği, Sağlıklı ve psikiyatrik hasta gruplarına uygulanan, kendini değerlendirme ölçeğidir. Amacı, depresyon yönünden riski belirlemek ve depresif belirtilerin düzeyini ve şiddet değişimini ölçmektir. Uluslararası kabul görmüş bir ölçektir. Toplam 21 kendini değerlendirme ölçeği içeren bu form, dörtlü Likert tipi ölçüm sağlar. Her madde 0-3 arasında giderek artan puan alır ve toplam puan bunların toplanması ile elde edilir. Toplam puanın yüksek olması depresyon şiddetinin yüksekliğini gösterir. Uygulanması yaklaşık 10 dakika sürer. 13 yaş ve üzeri kişiler için tasarlanmıştır.