Beck Anksiyete (Kaygı) Ölçeği

Beck Anksiyete (Kaygı) Ölçeği

Beck anksiyete (kaygı) ölçeği, kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireylerin yaşadığı anksiyete(kaygı) belirtilerinin sıklığının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Likert (dereceler toplamı) tipi ölçüm sağlar.

Yirmi bir belirti kategorisinin her birinde 4 seçenek bulunur. Her bir madde 0 ile 3 arasında puan alır. Ölçekten alınan puanın yüksekliği, bireyin yaşadığı anksiyetenin şiddetini gösterir.