AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

AGTE Ankara gelişim tarama envanteri, 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Alanında Uzman Psikologlar ve uygulayıcı eğitimi almış kişiler tarafından uygulanmaktadır. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar ; dil gelişimi, zihinsel gelişimi, ince motor gelişimi, kaba motor yani büyük kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri geniş çaplı incelenip gözlenerek puanlanır. Tercihen ana-baba ve çocuğun aynı anda teste katılması istenir